สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ได้พระราชทานอภัยโทษให้แก่ Alan Turing แล้ว ภายหลังเขาถูกตัดสินว่ามีความผิดด้วยข้อหารักร่วมเพศ มานานกว่า 60 ปี
Alan Turing ผู้เป็น "บิดาแห่งวิทยาการคอมพิวเตอร์" ได้สร้างคุณประโยชน์มากมายให้แก่อังกฤษแผ่นดินแม่ของ ตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานการถอดรหัส Enigma ซึ่งมีส่วนช่วยให้ฝ่ายสัมพันธมิตรสามารถกุมความได้เป รียบและได้รับชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่ 2 ในที่สุด รวมทั้งการสร้างเครื่อง Turing Machine อันเป็นรากฐานของการประดิษฐ์คอมพิวเตอร์ในภายหลัง ทว่าเขากลับต้องจบชีวิตของตนลงอย่างน่าเศร้าด้วยการฆ ่าตัวตายในปี 1954 ภายหลังจากที่เขาถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานรักร่วมเพศ และถูกลงโทษโดยการฉีดฮอร์โมนเพศหญิง
เมื่อกาลเวลาผ่านไป ผู้คนตระหนักดีว่า Turing สมควรได้รับการยกย่องและให้เกียรติยิ่งกว่านี้ จึงกลายเป็นที่มาของการเคลื่อนไหวเรียกร้องให้รัฐบาลอังกฤษอภัยโทษให้แก่ Turing ทว่าในท้ายที่สุดข้อเรียกร้องดังกล่าวก็ไม่เป็นผล เมื่อรัฐบาลอังกฤษปฏิเสธที่จะอภัยโทษให้แก่ Turing แม้จะเคยออกมาขอโทษต่อการเหตุการณ์ในอดีตอย่างเป็นทางการก่อนหน้านั้น
กระนั้นก็ดี ล่าสุดสมเด็จพระราชินินาถเอลิซาเบธที่ 2 ได้อาศัยพระราชอำนาจส่วนพระองค์พระราชทานอภัยโทษให้แ ก่ Turing เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ด้วยมีพระราชวินิจฉัยแล้วว่าข้อกล่าวที่ Turing ได้รับนั้นไม่เป็นธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากสังคมโลกในยุคนี้
ที่มา - The Next Web
Alan Turing, Computer Science, UK
อ่านต่อ...