เพียงหกเดือนหลัง Edward Snowden เปิดเผยเอกสารลับของ NSA ครั้งแรก โลกไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเมื่อประเด็นการดักฟังขนานใ หญ่กลายเป็นประเด็นทั่วโลก หลังจากที่ให้สัมภาษณ์ขนาดยาวและเรื่องราวของเขาได้ร ับการตีพิมพ์ ตอนนี้เขาลี้ภัยอยู่ในรัสเซียและให้สัมภาษณ์อีกครั้ง โดยระบุว่า "ภารกิจของเขาสำเร็จแล้ว"
จุดมุ่งหมายของ Snowden มีเพียงต้องการบอกให้คนทั่วไปรู้ว่าพวกขาถูกปกครองอย ่างไร เขามองว่ากระบวนการควบคุมการทำงานของหน่วยข่าวกรองที ่ดูแลโดยศาลการสอดส่องข่าวกรองต่างชาติ (Foreign Intelligence Surveillance Court) เป็น "สุสานของคำพิพากษา" กระบวนการไต่สวนถูกโน้มน้าวโดยหน่วยงาน และคำพิพากษาก็ปิดเป็นความลับ
มุมมองเขาต่อ NSA คือ NSA ไม่ได้ล่มสลายไปเพราะเขาแต่การเปิดเผยข้อมูลของเขาจะ ช่วยปรับปรุง NSA เขาเคยแนะนำให้ NSA ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยไปใช้ระบบยืนยันสองคนใน กรณีที่ต้องทำงานสำคัญเช่นการสำเนาไฟล์ออกจากเครื่อง มาตั้งแต่ปี 2009 แต่ไม่ได้รับความสนใจนัก
เขาปฎิเสธข้อกล่าวหากบฎ โดยระบุว่าหากเขาเป็นกบฎแล้ว ก็คงเป็นกบฎต่อรัฐบาลมาสู่สาธารณชนแทน
ที่มา - Washington Post
Snowden, NSA, USA
อ่านต่อ...