บริษัทสื่อด้านธุรกิจ Dow Jones รวบรวมข้อมูลว่าสื่ออเมริกันให้ความสนใจต่อบริษัทอเม ริกันใดมากที่สุดในปี 2013 โดยใช้วิธีนับการถูกกล่าวถึงในสื่อ (media mention) ตลอดทั้งปี
ปรากฏว่าปีนี้ กูเกิลสามารถแซงหน้าแอปเปิลเข้าเป็นที่หนึ่งได้แบบเฉ ียดฉิว โดยกูเกิลถูกกล่าวถึง 123,769 ครั้ง ส่วนแอปเปิลถูกกล่าวถึง 120,451 ครั้ง อันดับสามเป็นไมโครซอฟท์ตามมาห่างๆ ที่ 84,174 ครั้ง อันดับสี่ไม่ใช่บริษัทไอทีแต่เป็น Bank of America 70,785 ครั้ง และอันดับห้า Boeing 61,800 ครั้ง
Dow Jones จัดอันดับแบบนี้ทุกปี โดยรอบ 5 ปีหลังสุด แอปเปิลกับกูเกิลผลัดกันแพ้ชนะมาโดยตลอด ปี 2009-2010 กูเกิลชนะแอปเปิลแบบฉิวเฉียด แต่ปี 2011-2012 แอปเปิลชนะกูเกิลแบบทิ้งห่าง ก่อนที่ปี 2013 อัตราการถูกพูดถึงของแอปเปิลจะลดฮวบมาแพ้กูเกิลในท้า ยที่สุด (ดูกราฟในลิงก์ของ Fortune)
ถ้าแยกข้อมูลเป็นรายเดือน แอปเปิลถูกกล่าวถึงเยอะในเดือนมกราคมและกันยายน ส่วนกูเกิลเป็นเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน
ที่มา - Dow Jones (มี infographic ให้เล่น) via Fortune
Google, Apple, Ranking
อ่านต่อ...