ขอเชิญพี่น้องชาวคลาสสิค- บิ๊กไบค์ ร่วมงานคลาสสิค mc ฟรีดอม ไนด์ปาร์ตี้
จัดโดยชมรมสองล้ออิสระ mc ฟรีดอม คลาสสิค
ณ บริเวณโรงเรียนบ้านนาพระชัย อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
ติดถนนใหญ่ บ้านแพง-นครพนม มาสะดวกครับผม ในวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2557
วัตถุประสงค์ในการจัดงาน....
- เพื่อจัดหาทุนการศึกษาให้เด็กด้อยโอกาสและจัดซื้ออุป กรณ์กีฬาให้กับ รร.บ้านนาพระชัย
- เพื่อสารสัมพันธ์และมิตรภาพของชาวสองล้อคลาสสิคและแล กเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆของพวกเรา ชาว mc
ในงานท่านจะได้"พบกับวงดนตรีสุดมัน
กำหนดการ
เวลา 09.00 น. ลงทะเบียน ท่านละ 120 บาท พร้อมรับของที่ระลึก จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย เวลา 16.00 น. เริ่มส่งรถเข้าประกวด ( ปิดรับสมัคร เวลา 20.30 น.)
ประเภทของการประกวดรถ ( งานนี้ไม่มีเส้นสาย)
-ประเภทล้อเล็ก เดิม/สวยงาม
-ประเภทksrสวยงาม
-ประเภทถังรวมเดิม/ถังรวมสวยงาม
-ประเภทถังแยกเดิม/ถังแยกสวยงาม
-ประเภทไฟล่นเดิม/สวยงาม
-ผู้ชายสูบดั้งเดิม/สวยงาม
-ดรีมเดิม/สวยงาม
-ประเภท 400 cc ขึ้นไปสวยงาม
-ประเภทผู้ชายสูบนอนเดิม/สวยงาม
-โมตาร์ดสวยงาม
-sr เดิม/สวยงาม
-ความคิดสร้างสรรค์
-รางวัลมาก่อน
-ประเภทรางวัลมาไกล 100 กิโลเมตรขึ้นไป

หมายเหตุ ใครก่อความวุ่นวายทำให้งานเสื่อมเสียท่านต้องรับผิด ชอบค่าใช้จ่ายภายในงานทั้งหมด(ทางเราได้จัดเจ้าหน้าท ี่ตำรวจ และ อปภร. ไว้ต้อนรับคนเก่ง)
*กำหนดการและของรางวัลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความ เหมาะสม*
ติดต่อสอบถามได้ที่
088-0580411 พี่ดร กลุ่ม mc ฟรีดอมคลาสสิค