หากใครถ่ายภาพเป็นจำนวนมากจะพบว่านับวันจะหาภาพที่เร าถ่ายยากขึ้นเรื่อยๆ การแท็กภาพนั้นช่วยให้เราค้นหาภาพง่ายขึ้นก็จริง อย่างไรก็ดีกว่าจะมานั่งพิมพ์ชื่อผู้คนในภาพกับสถานท ี่ของภาพนั้นก็ยังต้องใช้เวลา แต่ในอนาคตประสบการณ์ผู้ใช้งานด้านการแท็กภาพอาจดีขึ ้นหากมีการอิมพลีเมนต์ระบบตามสิทธิบัตรนี้
แอปเปืลจดสิทธิบัตร Voice-Based Image Tagging and Searching ซึ่งกล่าวถึงการโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อความเสียงก ับรูปภาพที่เก็บอยู่ในอุปกรณ์ อาทิ เมื่อผูัใชัพูดว่า "This is us at the beach" ระบบจะแท็กชื่อผู้ใช้ ชื่อผู้ติดตามในทริปนั้น และสถานที่ของภาพนั้นให้ หรือเมื่อพูดว่า "Show me photos of me at the beach" ระบบจะค้นหาภาพชายหาดที่มีผู้ใช้ถูกแท็กอยู่
สิทธิบัตรระบุว่า ข้อความเสียงอาจรวมถึงวัตถุ (entity) กิจกรรม (activity) หรือสถานที่ (location) ได้ครับ
ที่มา: USPTO ผ่าน AppleInsider
Apple, Patent
อ่านต่อ...