ไมโครซอฟท์ได้ยื่นจดเครื่องหมายการค้ากับทางสำนักงาน ด้านการจดสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าของสหรัฐฯ (The U.S. Patent and Trademark Office หรือ USPTO) ในคำว่า "Mod"
โดยในรายละเอียดของเครื่องหมายการค้านี้นั้น จะใช้ในชื่อระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์, ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์, ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์, อุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับคอมพิวเตอร์, อุปกรณ์เสริมสำหรับคอมพิวเตอร์, ระบบประมวลผลของอุปกรณ์เคลื่อนที่ (mobile computing devices) และอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่
เท่านั้นยังไม่พอ ไมโครซอฟท์ยังได้จดเครื่องหมายการค้าของคำว่า Microsoft Mod, Windows Mod, Office Mod และ Microsoft Office Mod ซึ่งทั้งหมดนั้นก็ได้ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า "Mod" นั่นเอง
นอกจากนี้ไมโครซอฟท์ก็ได้ยื่นจดเครื่องหมายการค้าเพิ ่มเติมในวันที่ 19 ธันวาคม ประกอบด้วย "Throne Together" สำหรับใช้ในชื่อซอฟต์แวร์เกม ซึ่งคาดว่ามันคือเกมที่ไมโครซอฟท์จะเปิดตัวสำหรับเคร ื่องเล่นเกม Xbox นั่นเอง
ทั้งนี้ เว็บไซต์ Neowin ได้ติดต่อกับทางไมโครซอฟท์สำหรับความเห็นของข่าวนี้แ ล้ว แต่ยังไม่ได้รับการตอบรับแต่อย่างไร
ที่มา: Neowin


Microsoft, Office, Trademark, Windows
อ่านต่อ...