เว็บไซต์ Financial News ของเกาหลีใต้ อ้างแหล่งข่าวภายในซัมซุงว่ายอดขายแท็บเล็ตในไตรมาสท ี่สี่ของปี 2013 อยู่ที่ 12.5 ล้านเครื่อง
ถ้าเอายอดขายแท็บเล็ตในไตรมาสก่อนๆ คือไตรมาสหนึ่ง 9.1 ล้านเครื่อง, ไตรมาสสอง 8.4 ล้านเครื่อง, ไตรมาสสาม 10.5 ล้านเครื่อง มาบวกรวมกันก็จะได้ยอดทั้งปีที่ 40 ล้านเครื่องพอดี (ซึ่งเท่ากับตัวเลขที่ซัมซุงตั้งเป้าไว้)
ถ้าตัวเลข 12.5 ล้านเครื่องนั้นถูกต้อง ไตรมาสนี้จะถือเป็นครั้งแรกที่ซัมซุงขายแท็บเล็ตได้ม ากกว่า 12 ล้านเครื่อง โดยปัจจัยสำคัญคือการวางขาย Galaxy Note 10.1 (2014 edition) เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา
ที่มา - Financial News (ภาษาเกาหลี) via Talk Android
Samsung, Tablet, Rumor
อ่านต่อ...