เว็บ BGR รายงานข้อมูลโดยอ้างแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ เผยว่าสมาร์ทโฟน BlackBerry รุ่นใหม่ที่ร่วมมือกับ Foxconn ในการผลิตและเน้นตลาดประเทศอินโดนีเซียนั้น มีรหัสเรียกชื่อรุ่นกันภายในว่า Jakarta แต่ที่น่าสนใจคือ BlackBerry รุ่นนี้เลือกตัดคีย์บอร์ด QWERTY ออกไป ซึ่งถือเป็นจุดขายสำคัญในกลุ่มลูกค้าตลาดล่าง
นอกจากนี้ BlackBerry รุ่นดังกล่าวก็เลือกใช้ระบบปฏิบัติการ BlackBerry 10 ซึ่งสวนทางกับตลาดอินโดนีเซียที่ยังคงนิยมใช้ระบบปฏิ บัติการตัวเก่า BlackBerry 7 ด้วย
Jonathan Geller ผู้รายงานข่าวนี้ให้ความเห็นว่าการที่ BlackBerry เลือกตัดคีย์บอร์ด QWERTY และบังคับตลาดอินโดนีเซียให้ไปใช้ BB10 นั้นเหมือนการตัดจุดขายอันแตกต่างที่ BlackBerry มีให้เหลือน้อยลงไปอีก และยิ่งสร้างโอกาสให้สมาร์ทโฟน Android ราคาถูกมากขึ้น
ที่มา: BGR
BlackBerry, Rumor, BB10, Indonesia, Foxconn
อ่านต่อ...