700000 บาท ติดต่อ 0815569511 อุดมศักดิ์ รถอยู่สิงห์บุรีครับ