Google ได้สิทธิบัตรว่าด้วยซอฟต์แวร์ที่เปลี่ยนบทสนาด้วยตัว อักษรเป็นภาพการ์ตูนสั้น
ตามคำบรรยายและภาพสิทธิบัตร ผู้ใช้เพียงแค่พิมพ์ข้อความบทสนทนาของตัวละครอย่างน้ อย 2 ตัว ลงในช่องข้อมูลของระบบ พร้อมตั้งชื่อเรื่องและเลือกธีมของการ์ตูนที่ต้องการ สิ่งที่ได้คือภาพหน้าตัวการ์ตูนสนทนากันตาม "บท" ที่ผู้ใช้ได้กรอกไว้
แนวคิดเรื่องวิธีการแปลงข้อความสนทนาให้เป็นการ์ตูนส ั้นแบบ 3-4 ช่องจบนั้นอาจไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่นัก เพราะทั้ง Apple และ Microsoft เองก็เคยทำสิ่งที่คล้ายกันนี้มาก่อนแล้ว ทว่าสาเหตุที่ทำให้ Google ได้รับอนุมัติสิทธิบัตรในครั้งนี้เป็นเพราะฟีเจอร์ที ่พ่วงมาด้วย ซึ่งมีเรื่องการแบ่งปันและส่งต่อการ์ตูนที่ว่านี้ผ่า นทางอีเมล, โปรแกรมสนทนา หรือแม้แต่ส่งต่อกันผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ รวมทั้งอาจมีการอนุญาตให้ผู้ใช้อื่นเข้ามาแก้ไขบทสนท นาของการ์ตูนดังกล่าว ซึ่งการประยุกต์ใช้งานนี้อาจช่วยเพิ่มสีสันให้แก่การ สนทนาระหว่างผู้ใช้มากยิ่งขึ้น
น่าสนใจว่าหากสิทธิบัตรฉบับนี้อาจถูกนำไปใช้รวมกับระบบแนะนำข้อความเพื่อโพสต์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์อ ัตโนมัติที่ Google ได้จดสิทธิบัตรสำเร็จไปก่อนหน้านี้
ที่มา - Engadget, ข้อมูลสิทธิบัตรจาก FPO

Google, Patent,
อ่านต่อ...