เว็บไซต์ Patent Bolt รายงานการค้นพบสิทธิบัตรของไมโครซอฟท์ ที่อธิบายเกี่ยวกับส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) ลักษณะลูกเต๋าสามมิติ โดยในแต่ละหน้าของลูกเต๋าหนึ่งจะแสดงผลกราฟิกของแอพห นึ่ง (ดูภาพที่ 1 ที่ท้ายข่าว) และแอพบนลูกเต๋าเหล่านั้นจะทำงานโดยการที่ผู้ใช้มีปฏ ิสัมพันธ์กับลูกเต๋านั้น นอกจากนั้นหน้าแสดงผลกลุ่มของลูกเต๋าอาจเป็นจุดเริ่ม ต้น (root) ของแอพ หรืออาจมีหน้าแสดงผลลูกเต๋าที่มีแอพที่ต้องการซ้อนอย ู่ข้างในก็ได้ (ดูภาพที่ 2)
ไมโครซอฟท์อธิบายข้อจำกัดของส่วนติดต่อผู้ใช้แบบเดิม ที่อยู่ในรูปสองมิติอย่างโฟลเดอร์ หน้าจอต่างๆ ว่าอาจไม่มีประสิทธิภาพ ขาดความสะดวกสบาย และสุนทรียศาสตร์ อาทิ ไม่รู้ว่าไอคอนที่ต้องการอยู่ในหน้าไหนเมื่อเทียบกับ หน้าปัจจุบัน ในแอพหนึ่งมีหน้าจออะไรบ้าง หรือองค์ประกอบระหว่างหน้าจอปัจจุบันและหน้าจอใหม่ขอ งแอพหนึ่งแทบไม่สัมพันธ์กัน ทำให้ผู้ใช้ต้องทำความคุ้นเคยใหม่หมด เป็นต้น
ในการค้นหาแอพที่ผู้ใช้ต้องการนั้น ไมโครซอฟท์ระบุว่าเมื่อค้นหาแล้วลูกเต๋าหนึ่งหรือมาก กว่าอาจหมุนและโชว์หน้าที่มีแอพที่ตรงกับที่ผู้ใช้ค้ นหา ลูกเต๋าที่มีแอพที่ตรงตามคำค้นอาจถูกโยกมาแสดงผลที่บ นสุดของส่วนติดต่อผู้ใช้หรือถูกคัดลอกมาแสดงผลในลูกเ ต๋าแสดงผลลัพธ์การค้นหาได้
สิทธิบัตรไม่ได้กำหนดให้เป็นเฉพาะลูกเต๋าเท่านั้น แต่ยังรวมถึงรูปทรงที่มีหลายด้านในมุมมองสามมิติอย่า งปิรามิดได้ด้วย รายละเอียดอื่นสามารถติดตามได้จาก Patent Bolt ตามที่มาของข่าว
ก่อนหน้านี้มีข่าวลือจาก Eldar Murtazin บล็อกเกอร์มือถือแห่ง Mobile-Review.com ซึ่งมีผลงานปล่อยข่าวหลุดในวงการมือถือมาโดยตลอด ว่า Windows Phone 9 จะเลิกใช้ส่วนติดต่อผู้ใช้แบบ Metro และเปลี่ยนเป็นรูปแบบใหม่ที่เรียบง่ายและสะอาดขึ้นโด ยรับแรงบันดาลใจหลักมาจาก Android ก็ยังไม่รู้ว่าในที่สุดไมโครซอฟท์จะยังใช้ส่วนติดต่อ ผู้ใช้แบบ Metro บนระบบปฏิบัติการ Windows Phone หรือกระทั่ง Windows ในอนาคตหรือไม่ และหากไม่ใช่แล้วส่วนติดต่อผู้ใช้ในอนาคตจะเป็นอย่าง ที่ปรากฏในสิทธิบัตรนี้หรือไม่ ก็คงต้องติดตามกันต่อไป
ที่มา: Patent Bolt ผ่าน Ubergizmo

ภาพที่ 1

ภาพที่ 2
Microsoft, 3D, GUI, Patent
อ่านต่อ...