บริษัทความปลอดภัย Fox IT จากเนเธอร์แลนด์ พบว่าโฆษณาบนหน้าเว็บ yahoo.com (ซึ่งมาจากโดเมน ads.yahoo.com ของยาฮูเอง) จำนวนหนึ่งติดมัลแวร์
เมื่อผู้ชมเข้าหน้าเว็บ yahoo.com และเห็นโฆษณาที่อยู่ในแท็ก iframe ซึ่งโฆษณาเหล่านี้จะถูก redirect ไปยังโดเมนที่ผู้ประสงค์ร้ายจดขึ้นมาใช้เพื่อการนี้ (โดเมนทั้งหมดมาจากหมายเลขไอพีเดียวกันในเนเธอร์แลนด ์) จากนั้นผู้ชมจะโดนฝังมัลแวร์ที่อาศัยช่องโหว่ของ Java หลายตัว เช่น ZeuS, Androimeda, Dorkbot
Fox IT พบว่าการโจมตีชุดนี้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2013 และเนื่องจาก yahoo.com เป็นเว็บไซต์ที่มีคนเข้าเยอะ อัตราการติดมัลแวร์น่าจะสูงมากเป็นหลัก "หลายแสนคน" โดยผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบมากอยู่ในโรมาเนีย สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส และปากีสถาน
ตอนนี้ยาฮูรับทราบปัญหาและแก้ไขแล้ว
ที่มา - Fox IT
Yahoo!, Security, Malware
อ่านต่อ...