เมื่อสักครู่นี้ บอร์ด กสท. ได้ออกมาแถลงรับรองผลการประมูลดิจิตอลทีวีทั้ง 24 ช่องที่เกิดขึ้นไปเมื่อวันที่ 27 ธันวาคมที่ผ่านมาแล้ว โดยหน้าที่ของผู้ชนะหลังจากนี้ก็คือการจ่ายเงินค่าปร ะมูลในสัดส่วน 50% ของทั้งหมด และถ้าช่องใดพร้อม หลังจากที่จ่ายเงินค่าประมูลแล้ว ก็สามารถออกอากาศได้ทันทีครับ
ทางกสท. ก็ได้ตั้งเป้าเบื้องต้นว่า ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557 ดิจิตอลทีวีจะต้องพร้อมในจังหวัดนำร่องทั้ง 11 จังหวัด และสัญญาณจะต้องคลอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศกว่า 50% ซึ่งก็เป็นไปตามพ.ร.บ. ครับ ส่วนราคาของอุปกรณ์รับสัญญาณนั้น กสทช. จะพยายามกดราคาจาก 1,100-1,200 บาทต่อเครื่องให้ถูกลงกว่านี้ เพื่อไม่ให้สร้างภาระแก่ประชาชนมากจนเกินไปครับ
ที่มา - @Wootthinan (1, 2, 3)


อ่านต่อ...