สวัสดีปีใหม่ขอให้ชาวแก๊งส์ทุกท่านโชคดี ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง

หนุ่ย Route 36