โครงการคอมพิวเตอร์จิ๋วจากฝั่ง VIA ที่ชื่อว่า APC เปิดตัวรุ่น Rock ไปครบหนึ่งปี และประกาศรองรับ Firefox OS เมื่อปลายปีที่แล้ว ตอนนี้ประกาศโครงการสนับสนุนชุมชนนักพัฒนาด้วยการแจก เครื่อง APC ให้กับนักพัฒนาที่สามารถปิดบั๊กในหมวด "Free APC"
บั๊กในหมวดนี้มีทั้งหมด 11 รายการ โดยก่อนหน้านี้ APC ก็เข้าไปทำงานร่วมกับ Firefox OS เพื่อแก้ปัญหาไปแล้วหลายอย่าง
ก่อนหน้านี้ APC ก็แจกเครื่องให้กับนักพัฒนาอยู่เรื่อยๆ แต่ไม่มีโครงการเป็นทางการ การประกาศตอนนี้ก็นับว่าเป็นการสานสัมพันธ์เป็นทางกา รกันแล้วครับ
ที่มา - APC
VIA, micropc, Firefox OS
อ่านต่อ...