เมื่อเข้าไปดูที่เพจ Suits ซึ่งเป็นรายการโทรทัศน์ในอเมริกา จะพบกล่องด้านขวาแสดงเทรลเลอร์ของรายการนั้นด้วย (ไม่รู้ว่าเห็นกันทุกคนหรือเปล่า) ซึ่งก็น่าจะเป็นนิมิตหมายอันดีว่ารายการโทรทัศน์และอ าจจะรวมไปถึงภาพยนตร์ก็จะมีโอกาสได้ปล่อยเทรลเลอร์ให ้แฟนๆ ดูในเพจของตัวเองได้
ดูตำแหน่งของเทรลเลอร์ที่ Facebook ทดสอบได้ท้ายข่าว
ที่มา - All Facebook

Facebook
อ่านต่อ...