หมวกเหล็กทหารสภาพสมบูรณ์ ราคา400บาท-เสาธง อันละ 180 บาทรวมส่ง
ติดต่อ ปืน 081-376-8050
นายยุทธวีร์ มุสิกราษฎร์
ธนาคารกรุงไทย สาขาราษฎร์ยินดี
เลขบัญชี 9300194348