ข่าวเล็กๆ ของงาน CES 2014 ที่น่าสนใจไม่น้อยครับ เรื่องต้องย้อนเยอะหน่อยคือสินค้าไอทีทั้งหลายทั้งปว งนี่มีส่วนประกอบที่เป็น "แร่ธาตุ" อย่าง tungsten, cassiterite, wolframite, coltan หรือทอง ซึ่งปัจจุบันหายากและมีราคาแพงขึ้นเรื่อยๆ และจุดมีแร่เหล่านี้ก็มักเป็นภูมิภาคที่ยังไม่ค่อยพั ฒนาทางเศรษฐกิจมากอย่างแอฟริกากลาง
เมื่อการขุดแร่เหล่านี้มาขายกลายเป็นแหล่งรายได้มหาศ าล สิ่งที่ตามมาคือสงครามและความขัดแย้งในพื้นที่เหล่าน ั้นจนมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก (เรียกว่า conflict mineral, ลักษณะเดียวกันกับ blood diamond) ซึ่งที่ผ่านมาก็มีเสียงเรียกร้องให้อุตสาหกรรมไอทีพย ายามแก้ปัญหาเหล่านี้
อินเทลในฐานะผู้นำด้านการผลิตชิปจึงประกาศว่า ตอนนี้บริษัทปรับกระบวนการหาแหล่งวัตถุดิบใหม่หมดแล้ ว โดยจะไม่ใช้แร่ธาตุจากภูมิภาคที่มีความขัดแย้งเรื่อง นี้ โดยซีอีโอ Brian Krzanich บอกว่ากระบวนการนี้ไม่ง่าย และบริษัทพยายามทำเรื่องนี้มา 4 ปี ตอนนี้สามารถตรวจสอบได้หมดว่าแร่ธาตุที่ใช้มาจากเหมื องแห่งใดบ้าง
ที่มา - Ars Technica
Intel, Processor, CES 2014
อ่านต่อ...