Google เพิ่มทางเลือกให้แก่พนักงานในการเดินทางไปกลับสำนักง านโดยการนั่งเรือผ่านอ่าว San Francisco
หลังจากเหตุการณ์ประท้วงของชาว San Franciscoเรื่องรถรับ-ส่งพนักงานของ Google เมื่อเดือนก่อน ด้วยเหตุผลว่ารถของ Google เข้าใช้งานป้ายรถสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต ล่าสุด Google พยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าว และหนึ่งในการดำเนินการของ Google คือจัดเรือรับ-ส่งพนักงาน
Google ได้จัดเรือคาตามารัน ซึ่งจุผู้โดยสารได้ถึง 149 คน แล่นรับ-ส่งพนักงานระหว่าง San Francisco และ Redwood City ช่วงเช้า 2 เที่ยว และช่วงเย็นหลังเลิกงานอีก 2 เที่ยว เริ่มให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมา โดยการท่าของ San Francisco ได้ยืนยันว่า Google ได้จ่ายเงินให้แก่การท่าในทุกจุดที่เรือดังกล่าวเทีย บจอด โดยไม่มีการเปิดเผยเรื่องจำนวนเงินดังกล่าว
ในขณะเดียวกัน Google ได้เริ่มโปรแกรมความร่วมมือกับเมือง San Francisco เรื่องการใช้งานป้ายรถสาธารณะ โดย Google จะจ่ายเงินให้แก่ทางการในทุกป้ายที่รถรับ-ส่งพนักงานหยุดจอดในอัตรา 1 ดอลลาร์ต่อวันต่อป้าย
ที่มา - The Next Web
Google, San Francisco
อ่านต่อ...