ความยิ่งใหญ่ของบริษัท RSA (ซึ่งเป็นชื่อเดียวกับกระบวนการเข้ารหัส RSA) อย่างหนึ่งคืองานประชุม RSA Conference ที่มีบริษัทส่งตัวแทนเข้าร่วมมากมายทั้งคู่ค้าและคู่ แข่งของ RSA เองก็ล้วนมาแสดงสินค้าและเทคโนโลยีในงานนี้ แต่ข่าวความร่วมมือกับ NSA ทำให้ปีนี้ผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยจำนวนหนึ่งประกาศไ ม่เข้าร่วมงานเพื่อแสดงความไม่เห็นด้วย แม้ RSA จะออกมาย้ำว่าความร่วมมือกับ NSA เป็นไปโดยเจตนาดี
ตอนนี้มีวิทยากรที่ออกมาแสดงตัวว่าจะยกเลิกรายการสัม มนาของตัวเองแล้ว 9 คน ได้แก่ Mikko Hypponen หัวหน้าฝ่ายวิจัยของ F-Secure, Christopher Soghoian จาก ACLU, Adam Langley และ Chris Palmer จากกูเกิล, Josh Thomas จาก Atredis Partners, Marcia Hoffman จาก EFF, Alex Fowler จาก Mozilla, Jeffrey Carr จาก Taia Global
วิทยากรในงาน RSA Conference มีจำนวนรวมถึง 560 คน และน่าจะมีคนร่วมงานรวมมากกว่า 24,000 คน
ที่มา - ZDnet, RT
RSA, Security, NSA
อ่านต่อ...