วันขึ้นปีใหม่เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่มีการเฉลิมฉลองกั นทั่วโลก แต่ก็เป็นที่รู้กันว่าปีใหม่ของแต่ละประเทศนั้นไม่ได ้เกิดขึ้นพร้อมกัน และแต่ละชาติก็มีคำว่าสวัสดีปีใหม่ในภาษาของตัวเอง
เมื่อวันปีใหม่ 2557 ที่ผ่านมา ดร.กฤษฎิ์ วงศ์ศุภสวัสดิ์ (@kristw) นักวิจัยไทยที่ Twitter จึงได้ทำการรวบรวมข้อมูลทวีตทั้งหมดในคืนปีใหม่ แล้วนับคำว่าสวัสดีปีใหม่ในภาษาต่างๆ ทั่วโลก เพื่อสร้างแผนภาพข้อมูล (visualization) นี้ขึ้นมา
สิ่งที่สังเกตได้

  • คำว่า "สวัสดีปีใหม่" ในภาษาไทย ถูกทวีตมากที่สุดในช่วงปีใหม่ของไทย (UTC+7) รองลงมาคือช่วงปีใหม่ของญี่ปุ่นและเกาหลี (UTC+9) หรือคนไทยจะอยู่แถวนั้นกันเยอะในคืนปีใหม่?
  • ภาษาต่างๆ ในยุโรปถูกใช้อย่างหลากหลายในช่วง UTC+1
  • ภาษาอังกฤษ "happy new year" ถูกใช้มากทั่วโลก แต่จุดสูงสุดอยู่ที่ UTC-5 หรือเวลาฝั่งตะวันออก (นิวยอร์ค, วอชิงตัน ดีซี) ประเทศสหรัฐอเมริกา

ลองเข้าไปที่หน้า แผนภาพข้อมูล (visualization) แล้วกด play ดูได้ครับ มีภาพเคลื่อนไหวและข้อมูลเพิ่มเติม
ที่มา - Twitter Blog
Twitter, Visualization
อ่านต่อ...