แนวทางการรวมกลุ่มเพื่อร่วมกันขุด Bitcoin ทำให้ Bitcoin บล็อคใหม่ๆ ที่ขุดได้มักตกอยู่กับกลุ่มเดิมๆ ไม่กี่กลุ่ม กลุ่ม GHash.IO ที่เป็นกลุ่มใหญ่ที่สุด มีพลังคำนวณแฮชถึง 40% ของระบบรวมก็ออกมาประกาศว่าจะหยุดพลังประมวลผลตัวเอง ไว้ที่เท่าเดิมเพื่อไม่ให้พลังแฮชไปเกินครึ่ง
GHash.IO เป็นกลุ่มร่วมขุด Bitcoin ที่ไม่คิดค่าบริการในการเข้าร่วม แต่ภายในกลุ่มนี้มีกลุ่มย่อยขนาดใหญ่ คือ BitFury กลุ่มที่ใช้ชิป ASIC เพื่อการขุด Bitcoin มีพลังแฮชถึง 45% ของ GHash.IO
ระหว่างนี้ที่ GHash.IO ไม่รับสมาชิกเพิ่มจะเปิดบริการ CEX.IO เพื่อให้กลุ่มอื่นๆ สามารถแบ่งพลังแฮชไปใช้เข้ากลุ่มของตัวเองได้
หากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมีพลังแฮชเกิน 50% จะทำให้ชิงบล็อคใหม่ๆ ไปได้ด้วยความน่าจะเป็นที่สูงมากจนกระทั่งกลุ่มอื่นอ าจจะแข่งขันได้ยาก ส่งผลให้กลุ่มที่มีพลังแฮชสูงสามารถควบคุมเครือข่าย Bitcoin ไปในที่สุด ทำให้แนวคิดของ Bitcoin ที่ไม่สามารถปิดกั้นการโอนเงินได้ไม่เป็นจริงอีกต่อไ ป เพราะผู้ควบคุมกลุ่มร่วมขุดที่ใหญ่ที่สุดจะตัดสินใจป ิดกั้นได้
ที่มา - GHash.IO (PDF)
Bitcoin, P2P
อ่านต่อ...