หนึ่งในอุปกรณ์ยืนยันตัวบุคคลที่น่าสนใจในงาน CES 2014 คือ Myris ซึ่งเป็นเครื่องสแกนม่านตาขนาดเล็กที่ใช้งานโดยเชื่อ มต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านทางสาย USB รวมอยู่ด้วย
ผู้ผลิต Myris คือบริษัทที่ชื่อ EyeLock ซึ่งใช้เวลาพัฒนาซอฟต์แวร์ตรวจสอบรูม่านตาของมนุษย์อ ยู่นานถึง 7 ปี จึงเริ่มสร้างผลิตภัณฑ์ออกวางจำหน่าย โดยแรกเริ่มจากผลิตภัณฑ์ในกลุ่มผู้ใช้องค์กร ก่อนจะถือโอกาสเปิดตัวผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ใช้ทั่วไปออ กมาเป็นชิ้นแรกในงาน CES 2014 นี้ ซึ่งก็คือ Myris นี่เอง
Myris มีรูปร่างคล้ายกล้องเว็บแคม เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB การใช้งานทำได้โดยถือ Myris และมองเข้าไปช่องสแกนเนอร์ (ใต้ช่องสแกนเนอร์มีกระจกขนาดเล็กเพื่อให้ผู้ใช้แน่ใ จได้ว่าภาพนัยน์ตาของตนเองอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมต่ อการสแกน) จากนั้นเลื่อน Myris เข้า-ออกจากนัยน์ตาของตน เพื่อให้ Myris ได้ระยะโฟกัสที่เหมาะสมและทำการสแกนม่านตาภายในเวลาไ ม่ถึง 1 วินาที เพื่อจดจำหรือตรวจสอบตัวตนของผู้ใช้ จนกระทั่งมีไฟสัญญาณขึ้นเพื่อแสดงว่าการจดจำหรือยืนย ันตัวบุคคลทำได้สำเร็จ ทั้งนี้ Myris สามารถจดจำม่านตาของผู้ใช้ได้สูงสุด 5 คนต่อเครื่อง
ข้อมูลเพิ่มเติมของ EyeLock ระบุว่าโอกาสผิดพลาดในการตรวจสอบบุคคลด้วยการสแกนม่า นตานี้มีเพียงแค่ 1 ใน 2.25 ล้านล้านครั้ง ซึ่งแม่นยำกว่ามากเมื่อเทียบกับระบบตรวจสอบลายนิ้วมื อที่มีโอกาสผิดพลาดอยู่ราว 1 ใน 10,000 ครั้ง ทั้งนี้ EyeLock ยังระบุว่า Myris มีระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับ "ชีวิต" เพื่อให้แน่ใจว่าวิดีโอและภาพถ่ายนัยน์ตาของผู้ใช้นั ้นจะไม่สามารถนำมาหลอกอุปกรณ์ได้ (หรือแม้กระทั่งดวงตาที่ตายไปแล้ว)
EyeLock มีแผนที่จะผลักดันระบบซอฟต์แวร์การตรวจสอบม่านตาของต นเองนี้เข้าสู่กลุ่มผู้ผลิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อื่นๆ หลังจากที่ EyeLock เพิ่งได้รับการรับรองซอฟต์แวร์ดังกล่าวจาก FIDO ส่วนการวางขาย Myris จะเริ่มภายในครึ่งปีนี้ โดยราคาขายต่อชิ้นจะอยู่ที่ 200 - 300 ดอลลาร์ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าสู่เว็บไซต์ของ EyeLock เพื่อลงทะเบียนสั่งจอง Myris ได้แล้ว
ที่มา - Business Insider

Gadget, USB, Authentication, CES 2014
อ่านต่อ...