Eric Seidel วิศวกรของกูเกิลออกมาโพสในกลุ่ม Chromium ระบุแผนแม่บทของการพัฒนาเอนจิน Blink ในปี 2014 นี้ว่าจะมีการพัฒนาทั้งในแง่ของประสิทธิภาพและฟีเจอร ์
ในแง่ของประสิทธิภาพซึ่งจะเป็นแผนหลักของการพัฒนา โดยเป็นการปรับปรุงในสิ่งที่วัดได้ ได้แก่ ความลื่นของการใช้งาน วัดจากภาพเคลื่อนไหวที่ต้องได้รับถึง 60 เฟรมต่อวินาที การตอบสนองต่ออินพุต และเวลาโหลดครั้งแรก จากนั้นจึงดูประสิทธิภาพการเบนซ์มาร์ค ลดการใช้หน่วยความจำ และปรับให้การใช้พลังงานต่ำที่สุด
ส่วนของฟีเจอร์จะรองรับการทำเว็บเป็นแอพพลิเคชั่นให้ ดีขึ้น, รองรับ Push Notifications, พัฒนา AppCache Offline สุดท้ายคือการพัฒนาเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาโดยเฉพาะ เครื่องมือสำหรับพัฒนาเว็บบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
ที่มา - ArsTechnica, Google Groups
Blink, Chromium, Google, Browser
อ่านต่อ...