ในบล็อกของ Snapchat ได้ออกมากล่าวขอโทษเกี่ยวกับสแปมที่เพิ่มมากขึ้นในระ บบ และได้บอกว่ากำลังเร่งที่จะพัฒนาระบบเพื่อแก้ไขปัญหา นี้ โดยปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่หลุดไปเพราะฟีเจอร์ Find Friends ด้วยเบอร์โทรศัพท์ที่ผ่านมานั่นเอง
Snapchat ได้พยายามที่จะลดปริมาณสแปมลง อันที่เป็นผลมาจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของบริษัท และผู้ใช้งานสามารถที่จะลดสแปมลงได้ด้วยตัวเอง โดยตั้งค่าใน Snapchat ว่าผู้ใดสามารถส่งสแนปเข้าหาเราได้โดยเข้าไปตั้งค่าด ังนี้ Settings > Who can Send Me Snaps > My Friends ครับ
ที่มา : Snapchat Blog
Snapchat, Spam
อ่านต่อ...