Branch และ Potluck ที่เป็นกิจการในเครือเดียวกัน ถูก Facebook ซื้อด้วยมูลค่า 15 ล้านเหรียญ โดยทั้งสองบริการนั้นเกี่ยวข้องกับการเก็บสถิติและคว ามเชื่อมโยงของผู้คนในเครือข่ายสังคมผ่านการแชร์ลิงก ์คล้ายๆ กัน โดยการซื้อขายครั้งนี้ก็ทำไปเพื่อเสริมทัพให้กับ Facebook ในการเลือกข่าวหรือเรื่องราวที่ผู้ใช้น่าจะสนใจให้ขึ ้นมาใน News Feed ได้แม่นยำมากขึ้นนั่นเอง
ที่มา - The Verge
Facebook
อ่านต่อ...