John Chen ซีอีโอของ BlackBerry ให้สัมภาษณ์กับ CrackBerry ย้ำทิศทางใหม่ของบริษัทที่กระจายตัวออกมาทำ 4 ธุรกิจ ต่างไปจากเดิมที่เกาะกับธุรกิจการขายเครื่องโทรศัพท์ เพียงอย่างเดียว รายละเอียดของแต่ละธุรกิจมีดังนี้
Enterprise
เขาบอกว่าธุรกิจองค์กรเป็นชิ้นส่วนสำคัญในการพลิกฟื้ นกิจการของ BlackBerry ในปีนี้ โดยเป้าหมายเร่งด่วนของบริษัทคือทำให้ลูกค้าองค์กรกล ับมาสนใจโซลูชันของ BlackBerry อีกครั้ง และเท่าที่เขาคุยกับลูกค้ารายใหญ่มา สัญญาณยังเป็นไปในทางบวกว่าระบบความปลอดภัยของ BlackBerry เหนือกว่าคู่แข่ง
Chen บอกว่าโซลูชันองค์กรของบริษัท (BES) เดิมทีนั้นผูกกับองค์กรที่ใช้มือถือ BlackBerry แต่ต่อจากนี้ไปจะต้องพยายามแยก BES กับ BlackBerry ออกจากกัน และโฆษณาว่า BES สามารถใช้กับมือถือ Android, iPhone ได้ (เขาบอกว่าจะพัฒนา BES ให้ใช้กับ Windows Phone ด้วยในอนาคต)
ตอนนี้ BES เป็นธุรกิจที่มีกำไรแล้ว และ Chen จะเน้นการขาย BES ในธุรกิจเฉพาะทาง (เช่น การเงิน ประกันภัย สาธารณสุข หน่วยงานรัฐบาล) โดยตั้งทีมขายมาเจาะตลาดเหล่านี้
Messaging
Chen บอกว่าแผนการของ BBM ที่ขยายออกไปยัง Android และ iOS นั้นประสบความสำเร็จตามที่เขาหวัง โดยตอนนี้ BBM มีผู้ใช้งานบน BlackBerry จำนวน 45 ล้านราย และบน Android/iOS อีก 40 ล้านราย ทำให้มันกลายเป็นแพลตฟอร์มแชทที่มีคนใช้รวม 85 ล้านราย
ตอนนี้ BBM ยังไม่มีรายได้ใดๆ แต่ BlackBerry มองว่าเป็นการลงทุนเพื่อสร้างแพลตฟอร์มในระยะยาวมากก ว่า
Devices
เขายืนยันว่าบริษัทจะไม่ทิ้งธุรกิจการขายฮาร์ดแวร์มื อถือเด็ดขาด ถึงแม้จะมีสัญญากับ Foxconn ช่วยจ้างผลิต แต่บริษัทจะยังเป็นคนออกแบบตัวเครื่องมือถืออยู่เหมื อนเดิม โดยเฉพาะมือถือตลาดบนที่บริษัทจะยังทำเองทั้งหมด
บริษัทจะยังยึดกับแพลตฟอร์ม BB10 ต่อไป และพยายามพลิกธุรกิจนี้ให้กลับมาทำกำไรให้ได้ ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การจับมือกับพาร์ทเนอร์ (เขาบอกว่าอาจมีรายอื่นนอกจาก Foxconn) และการกระจายช่องทางการจัดจำหน่ายไปยังประเทศต่างๆ นอกจากนี้เขายังดึงตัว Ron Louks อดีตผู้บริหารของ Sony Ericsson และ HTC ซึ่งมีประสบการณ์ด้านมือถืออย่างโชกโชนมาคุมธุรกิจนี ้ด้วย
QNX
QNX เป็นระบบปฏิบัติการที่ไปได้ดีในตลาดเฉพาะทางหลายๆ ด้าน (เช่น รถยนต์) และ BlackBerry จะหันมาให้ความสำคัญกับ QNX มากขึ้น ปัจจุบัน QNX เป็นธุรกิจที่ทำกำไรแม้จะไม่เยอะนัก แต่บริษัทก็หวังว่ามันจะโตขึ้นอีกมากในอีก 3 ปีข้างหน้า
Chen ปิดท้ายการสัมภาษณ์โดยบอกว่าเป้าหมายอันดับหนึ่งคือท ำให้บริษัทกลับมามีกระแสเงินสดอีกครั้ง และพยายามลงทุนในธุรกิจต่างๆ ข้างต้น เขายกคำพูดของสตีฟ จ็อบส์ ตอนที่กลับมาคุมแอปเปิลอีกรอบว่า ลูกค้าเดิมของเขา (ที่เป็นแฟนเหนียวแน่นของบริษัท) จะกลายเป็นคนสำคัญอีกครั้ง
ที่มา - CrackBerry
BlackBerry, BBM, Enterprise
อ่านต่อ...