Tumblr เริ่มมีความเป็นเครือข่ายสังคมมากขึ้นกว่าเดิมด้วยกา รเพิ่มฟีเจอร์เมนชั่นหาผู้ใช้ในโพสต์ได้ วิธีการเมนชั่นก็เหมือนเครือข่ายสังคมโดยทั่วไปคือพิ มพ์ "@" แล้วตามด้วยชื่อผู้ใช้คนนั้น และถ้าหากมีใครแท็กเราในโพสต์ ก็จะขึ้นแจ้งเตือนใน dashboard ให้เราสามารถเข้าไปดูได้
ที่มา - The Next Web

Tumblr
อ่านต่อ...