นับเป็นข่าวดีสำหรับผู้พิการทางสายตาที่ใช้งาน Microsoft Office ครับ เมื่อ Microsoft ได้ร่วมมือกับ GW Micro ผู้พัฒนาเทคโนโลยีสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการมอ งเห็น สร้างส่วนเสริมบน Office 2010 และ Office 2013 เพื่อช่วยผู้ที่อาจต้องการความช่วยเหลือในการอ่าน/รับรู้ถึงสิ่งที่อยู่บนหน้าจอ
GW Micro เองนั้นก็ได้ขายโปรแกรมอ่านหน้าจอ หรือ screen reader ที่ชูความสามารถในการปรับแต่งให้ผู้ใช้งานได้ควบคุมส ิ่งที่จะได้ยินและวิธีการที่จะได้ยินด้วยตัวเองในชื่ อ Windows-Eyes อยู่แล้ว โดยปกติตัวโปรแกรมมีราคาสูงถึง 895 ดอลลาร์สหรัฐฯ แต่ด้วยความร่วมมือข้างต้น GW Micro ได้ปล่อยโปรแกรมดังกล่าวให้กับผู้ที่ใช้งานชุด Office ให้ดาวน์โหลดกันฟรีๆ ในชื่อ Windows-Eyes for Office
ผู้ที่มีไลเซนส์ Office 2010 หรือ Office 2013 และใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows 8, Windows 7, Windows Vista หรือ Windows XP สามารถเข้าไปดาวน์โหลดโปรแกรมดังกล่าวได้ที่ www.windoweyesforoffice.com (เท่าที่ผมดูยังไม่รองรับการอ่านออกเสียงภาษาไทยนะคร ับ)
ที่มา - Microsoft via Windows Phone Central
Accessibility, Microsoft, Office
อ่านต่อ...