Google Drive เพิ่มฟีเจอร์แสดงบันทึกกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับเอกสารและโฟลเดอร์ต่างๆ ที่ถูกจัดเก็บใน Google Drive ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเอกสารหรือโฟลเดอร์ใหม่, การแก้ไขเอกสาร, การเปลี่ยนชื่อ ตลอดจนการแสดงความคิดเห็นโดยผู้ใช้ที่ทำงานร่วมกัน
ผู้ใช้เพียงคลิกปุ่มสัญลักษณ์รูปวงกลมล้อมรอบตัว i บริเวณด้านขวาบนของหน้าจอ ก็จะปรากฎแถบรายการบันทึกกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับเอกสารที่ถูกจัดเก็บไว้ไล่เรียงตามเวล าที่เกิดเหตุการณ์นั้นๆ
ผู้ใช้ Google Drive จะทยอยได้ใช้ฟีเจอร์ใหม่นี้ตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้ นไป
ที่มา - Google Drive Blog

Google Drive, Google
อ่านต่อ...