ความสัมพันธ์ของ Facebook กับ Snapchat นั้น ก็มีเรื่องราวหลายหลาก ไม่ว่าจะเป็นการพยายามขอซื้อ Snapchat ในมูลค่า 3 พันล้านเหรียญแต่ถูกปฏิเสธ รวมถึงการทำแอพ Poke แข่งแต่ล่มไม่เป็นท่า แต่อย่างไรก็ดี Mark Zuckerberg ก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าด้วยความเห็นของตัวเองที่มีต่อ Snapchat โดยได้กล่าวว่า เขาคิดว่า Snapchat เป็นแอพที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งในเรื่องปรากฎก ารณ์ความเป็นส่วนตัวด้วยการสร้างช่องทางชนิดใหม่ในกา รสื่อสารข้อความที่ถ้าเป็นแต่ก่อนผู้คนอาจไม่สะดวกใจ จะแชร์ แต่ด้วยความเป็นส่วนตัวของ Snapchat ทำให้ผู้คนสะดวกใจที่จะแชร์เรื่องลับๆ ของเขามากขึ้น
นอกจากนี้ Zuckerberg ยังบอกว่า เขาคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ และเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เขาและหลายๆ องค์กรควรจะตระหนักและพยายามทำให้เกิดการสื่อสารประเ ภทนี้ให้ได้
ที่มา - TechCrunch, All Facebook
facebook, Snapchat
อ่านต่อ...