Adobe เพิ่มชุดเครื่องมือใหม่ให้แก่ Photoshop รองรับการออกแบบเพื่องานพิมพ์ 3 มิติ
เดิมทีนั้น Photoshop มีฟีเจอร์สำหรับงานโมเดล 3 มิติอยู่ก่อนแล้ว แต่เพื่อต่อยอดกับระบบการพิมพ์ 3 มิติ จึงมีการเพิ่มความสามารถใหม่ให้ผู้ใช้สามารถตกแต่งโม เดลและสั่งพิมพ์ชิ้นงานด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติได้โดยสะดวกยิ่งขึ้น
หนึ่งในฟีเจอร์ใหม่นั้น คือการเพิ่มชิ้นส่วนโครงสร้างเสริมความแข็งแรงให้แก่ โมเดลโดยอัตโนมัติ เนื่องจากในบางครั้งโมเดล 3 มิติที่สร้างขึ้นในคอมพิวเตอร์อาจมีจุดอ่อนที่เปราะบ างและแตกหักได้ง่ายในระหว่างการพิมพ์เป็นชิ้นงานจริง ซึ่ง Photoshop จะเพิ่มชิ้นส่วนเพื่อเสริมความแข็งแรงให้แก่ชิ้นงานเ พื่อป้องกันปัญหานี้
นอกจากนี้ Adobe ยังได้ร่วมมือกับผู้ผลิตเครื่องพิมพ์ 3 มิติอย่าง MakerBot เพื่อสร้างฟีเจอร์แสดงภาพตัวอย่างชิ้นงานก่อนพิมพ์จร ิงด้วยเครื่องพิมพ์ดังกล่าว และการพัฒนาร่วมกับ Shapeways ผู้ให้บริการจ้างพิมพ์ชิ้นงาน 3 มิติ ทำให้ผู้ใช้สามารถเลือกดูภาพตัวอย่างชิ้นงานที่ใช้วั สดุและสีสันที่แตกต่างกันได้หลากหลาย รวมถึงการประเมินค่าใช้จ่ายในการพิมพ์ชิ้นงานด้วย
ฟีเจอร์ใหม่เพื่องานพิมพ์ 3 มิตินี้ถูกปล่อยให้ผู้ใช้ Photoshop ซึ่งให้บริการแบบเช่าใช้งานได้ดาวน์โหลดมาใช้ได้แล้ว ฟรี โดยฟีเจอร์ในลำดับถัดไปที่ Adobe เตรียมปล่อยให้ใช้งานคือชุดเครื่องมือ "Perspective Warp" สำหรับแก้ไขการผิดเพี้ยนของสัดส่วนวัตถุอันเกิดจากกา รสร้างโมเดลจำลองจากภาพ 2 มิติให้ถูกต้อง หรือแก้ไขภาพวัตถุในมุมมองต่างๆ
ที่มา - The Verge
Photoshop, Adobe, 3D Printing
อ่านต่อ...