คนแถวนี้คงคุ้นเคยกับโลโก้ Intel Inside เครื่องหมายรับรองมาตรฐานของอินเทลกันเป็นอย่างดี
เมื่อโลกเข้าสู่ยุคของการประมวลผลบนกลุ่มเมฆ อินเทลก็ริเริ่มทำโครงการคล้ายๆ กันในชื่อ Intel Cloud Technology เป็นการออกตราสัญลักษณ์รับรองว่าผู้ให้บริการกลุ่มเม ฆรายใด "ใช้ซีพียูอินเทล" บ้าง
เดิมทีมีเพียงเจ้าพ่อใหญ่ Amazon Web Services รายเดียวที่ได้ตรารับรองนี้ แต่ล่าสุดอินเทลขยายจำนวนบริษัทที่ได้ตรารับรองเพิ่ม อีก 16 บริษัทจากหลายประเทศ (เช่น Rackspace)
ตัวแทนของอินเทลบอกว่าโลกยุคกลุ่มเมฆเดินทางมาถึงระย ะที่ผู้ใช้ต้องการรู้ว่าเครื่องที่เช่าใช้รันงานนั้น ใช้หน่วยประมวลผลใด เพราะความต้องการของผู้ใช้กลุ่มที่อยากได้ประสิทธิภา พแรงๆ ย่อมต่างไปจากผู้ใช้กลุ่มที่ต้องการประหยัดเงิน และการออกตราสัญลักษณ์ลักษณะนี้ก็จะช่วยให้ผู้ใช้แยก แยะเทคโนโลยีได้ง่ายขึ้น
อย่างไรก็ตาม Microsoft Azure และ Google Compute Engine ยังไม่อยู่ในกลุ่มที่ได้ตราสัญลักษณ์นี้
ที่มา - GigaOm, Ars Technica
Cloud Computing, Intel
อ่านต่อ...