หลังจากมีผู้ใช้ HERE Maps บน Lumia รายงานการพบเห็นโฆษณาเมื่อค้นหาสถานที่ต่างๆ Pino Bonetti จากทีมงานแพลตฟอร์ม HERE ได้ยืนยันกับเว็บไซต์ Windows Phone Central ว่าโนเกียเริ่มให้มีการโฆษณาบนแอพบน Windows Phone 8 จริง หลังจากเริ่มให้โฆษณา (อาทิ โฆษณาร่วมกับ Groupon) บนเว็บไซต์ here.com ไปก่อนหน้านี้
Pino กล่าวว่า เฉพาะโฆษณาในท้องถิ่นที่สัมพันธ์กับผลลัพธ์การค้นหาห รือที่สัมพันธ์กับสถานที่ใกล้เคียงกับสถานที่ที่เราส นใจเท่านั้นจะปรากฏบน HERE Maps หากผู้ใช้ต้องการดูรายละเอียดของข้อเสนอเพิ่มเติม ก็สามารถคลิกบนป้ายโฆษณาเพื่อเปิดเบราว์เซอร์และดูรา ยละเอียดต่อไป
ดูหน้าตาการแสดงผลโฆษณาบนแอพ HERE Maps ได้จากภาพที่ท้ายข่าว
ที่มา: Windows Phone Central


Here, Advertisement, Mobile App, Nokia, Windows Phone 8
อ่านต่อ...