ไมโครซอฟท์บุกตลาดองค์กรด้วยการเอาใจนักพัฒนาให้สามา รถเข้าใช้งาน Dynamics CRM Online 2013 ได้ฟรี โดยมีเงื่อนไขเดียวคือต้องซื้อไลเซนส์ผู้ใช้ระดับ professional อยู่ 25 ไลเซนส์ขึ้นไป (ราคาตอนนี้ไลเซนส์ละ 65 ดอลลาร์ต่อไลเซนส์ต่อเดือน)
องค์กรที่ซื้อไลเซนส์อยู่แล้วจะสามารถสร้าง instance แบบ non-production ได้ฟรี และได้รับพื้นที่เก็บข้อมูล 2.5 GB ต่อจำนวนไลเซนส์ 20 ไลเซนส์ และได้สูงสุดไม่เกิน 50 GB
ทุกวันนี้การสร้าง instance สำหรับการพัฒนามีค่าใช้จ่าย 150 ดอลลาร์ต่อเดือน และค่าพื้นที่เก็บข้อมูลอีก 9.99 ดอลลาร์ต่อ GB ต่อเดือน แนวทางแจกเครื่องพัฒนาฟรีสำหรับลูกค้าเดิมน่าจะช่วยใ ห้ผู้จัดการฝ่ายไอทีตัดสินใจกันง่ายขึ้น
ที่มา - Microsoft Dynamics CRM Blog
Microsoft Dynamics, Microsoft, CRM, Enterprise
อ่านต่อ...