ภูมิแพ้กลายเป็นประเด็นที่ผู้ผลิตอุปกรณ์ไอทีแบบสวมใ ส่ได้ต้องคำนึงถึงอีกเรื่อง หลังจากมีผู้บางรายแจ้งว่า Fitbit Force สายรัดข้อมือไอทีสำหรับวัดข้อมูลสุขภาพ ก่อให้เกิดอาการแพ้กับผู้สวมใส่ เป็นปุ่มบวมแดงบริเวณพอร์ตชาร์จ และแบตเตอรี่ของตัวสายรัดข้อมือ
หลังจากมีการแจ้งไปยังฟอรัมของ Fitbit ได้ระยะหนึ่ง ทางบริษัทก็ตัดสินใจคืนเงิน หรือเปลี่ยนสินค้าให้กับผู้ใช้ที่ประสบอาการแพ้ดังกล ่าว รวมถึงค่าขนส่งด้วย ส่วนสาเหตุคาดว่าอาการดังกล่าวเกิดมาจากการแพ้นิกเกิ ล ซึ่งเป็นส่วนประกอบของอุปกรณ์ดังกล่าวด้วย
ทั้งนี้ทั้งนั้น Fitbit ระบุว่ามีผู้ใช้ที่เกิดอาการแพ้ดังกล่าวเพียงเล็กน้อ ยเท่านั้น แต่ก็สัญญาว่าจะหาทางปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ทุกคนสามาร ถใช้ได้อย่างปลอดภัยต่อไป
ที่มา - Consumerist
Fitbit Force, Fitbit, Wearable Computing
อ่านต่อ...