ประเด็นปัญหาเรื่องความปลอดภัยในการใช้ Google Glass ขณะขับขี่ยวดยานพาหนะนั้นเป็นที่ถกเถียงกันมาระยะหนึ ่งแล้ว ก่อนหน้านี้มีกรณีตัวอย่างที่ตำรวจออกใบสั่งให้แก่ผู ้สวม Google Glass ขณะขับขี่รถยนต์มาแล้วด้วย ทว่าล่าสุดศาลได้พิจารณายกฟ้องในคดีดังกล่าวแล้ว
เมื่อปีก่อน Cecilia Abadie ถูกตำรวจเรียกให้หยุดรถและได้รับใบสั่งด้วยความผิดฐา นสวมใส่ Google Glass ขณะขับรถ หากแต่เธอคิดว่าการกระทำของเธอนั้นไม่ได้ขัดต่อกฎหมา ยจึงได้ตัดสินใจเข้าสู้คดีเพื่อให้ศาลเป็นผู้พิจารณา ว่าการกระทำดังกล่าวมีความผิดจริงหรือไม่
ล่าสุดศาลได้พิจารณาคดีนี้และมีความเห็นว่า Abadie ไม่มีความผิด จึงยกเลิกโทษตามใบสั่งดังกล่าว ทั้งยังระบุเหตุผลเพิ่มเติมว่าเป็นเพราะในช่วงเวลาที ่เธอถูกเรียกให้รับใบสั่งนั้น Google Glass ที่เธอสวมใส่ไม่ได้อยู่ในสถานะทำงาน
คำตัดสินของศาลในครั้งนี้จะเป็นบรรทัดฐานในการพิจารณ าข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบสวม ใส่ได้ในอนาคตด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามสิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่าก็คือ ถ้าหากในขณะที่ Abadie ถูกเรียกให้จอดรถเพื่อรับใบสั่งนั้น Google Glass กำลังทำงานอยู่ คำตัดสินอาจพลิกเป็นอีกทางหนึ่งหรือไม่
ที่มา - Ubergizmo
Google Glass, Google, Lawsuit, Wearable Computing
อ่านต่อ...