หนังสือพิมพ์ The Guardian เปิดเอกสารชุดใหม่ของ NSA ที่ได้จาก Edward Snowden แสดงข้อมูลโครงการ Dishfire ที่ใช้เก็บข้อมูล SMS จำนวนถึง 194 ล้านข้อความต่อวัน โดยไม่ระบุว่าได้ข้อมูลเหล่านี้มาจากแหล่งใดบ้าง
ทาง NSA เรียก SMS ว่าเป็น "เหมืองทอง" ที่ใช้หาข้อมูล โดย Dishfire จะเก็บข้อมูลดิบจากแหล่งต่างๆ จากนั้นจึงมีโครงการ Prefer มาคัดแยกแปลงไฟล์เป็น XML
โครงการ Prefer สามารถคัดกรอง SMS ตามการใช้งานได้เช่น การส่ง VCard (นามบัตร), ตำแหน่งของการส่งข้อความ, ข้อความแสดงสายโทรศัพท์ที่ไม่ได้รับ (missed call), รายงานการเปลี่ยนซิม (เทียบ IMEI/IMSI ในแต่ละข้อความ), ตรวจข้อความแจ้งเดือนเที่ยวบิน หรือข้อความแจ้งเที่ยวบินเปลี่ยนแปลง, และข้อความทางการเงินเทียบข้อความเข้ากับบัตรเครดิต
ความสามารถในการคัดแยกนี้ทำให้ NSA สามารถตรวจสอบกิจกรรมต่างๆ ภายในเดือนเมษายน 2011 แบ่งเป็นการข้ามชายแดน 1.6 ล้านครั้ง (ตรวจจาก roaming), การโอนเงิน 630,000 ครั้ง, สายที่ไม่ได้รับห้าล้านสาย, การเปลี่ยนซิมหกล้านครั้ง, ตำแหน่งของโทรศัพท์วันละ 76,142 ตำแหน่ง
ข้อความที่เกี่ยวข้องกับพลเมืองสหรัฐฯ จะถูกกรองออกจากฐานข้อมูล Dishfire และนักวิเคราะห์ถูกเตือนไม่ให้คัดกรองเนื้อข้อความเพ ราะจะผิดกฎหมายสหรัฐฯ ที่เปิดช่องให้ดักฟัง "ข้อมูลประกอบ" (metadata) เท่านั้น
ที่มา - The Guardian

NSA, Snowden, Privacy, Mobile, SMS
อ่านต่อ...