MSFTNerd เผยข้อมูลของ Cortana หรือ Siri เวอร์ชันไมโครซอฟท์บน Windows Phone Blue ดังนี้

  • ใช้เสียงของ Jen Taylor ผู้ที่พากย์ตัวละคร Cortana ในเกมตระกูล Halo
  • ไมโครซอฟท์จะเปิดตัวระบบผู้ช่วยส่วนตัวนี้ในสถานะเบต ้าให้นักพัฒนาในสหรัฐได้ทดสอบบน Lumia ช่วงเมษายน และขยายระบบนี้ให้เชื่อมกับแอพ Bing บน iPhone ในสหรัฐในฤดูใบไม้ร่วง
  • เทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังจะถูกขยายให้ครอบคลุมผู้ใ ช้ Xbox One และ Windows ในปีหน้า ภายใต้อัพเดต Threshold
  • ประเทศอื่นที่ใช้ภาษาอังกฤษจะได้ใช้ในปี 2015-2016

MSFTNerd ยังยกตัวอย่างการใช้งานบริการ Cortana ดังข้างล่าง

"Bing Tell Me .."


อ่านต่อ...