Bloomberg รายงานข่าวลือของ HTC One รุ่นใหม่ซึ่งก็ตรงกับ ข่าวลือ ก่อนๆ หน้านี้

  • หน้าจออย่างน้อย 5 นิ้ว (ใหญ่กว่า HTC One แต่เล็กกว่า One Max)
  • ยังใช้ชื่อแบรนด์ในตระกูล One ทำตลาด (ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าจะใช้ชื่อ One+)
  • ใช้หน่วยประมวลผล Snapdragon รุ่นใหม่
  • กล้องหลังมีเซ็นเซอร์คู่, ใช้เทคนิค Ultrapixel ที่ดีขึ้นกว่าของเดิม
  • ดีไซน์ไม่ต่างจาก HTC One ของปีที่แล้วมากนัก

ที่มา - Bloomberg
HTC One, HTC, Mobile, Rumor
อ่านต่อ...