หลังจาก Bitcoin สร้างปรากฎการณ์ในโลกการเงินที่สร้างมูลค่าจากอากาศท ี่ไม่มีอะไร อาศัยความเชื่อใจในความแข็งแกร่งของกระบวนการเข้ารหั ส (และกระแสข่าวจากสื่อทั่วโลก) ช่วงหลังก็มีนักพัฒนาอื่นๆ เสนอแนวทางการสร้างค่าเงินใหม่ ที่ดังขึ้นมาก็เช่น Litecoin ที่ปรับกระบวนการแฮชใหม่เป็น scrypt ที่แข็งแกร่งกว่า SHA256 ใน Bitcoin (รอบปีที่ผ่านมาราคาปรับจาก 2.7 LTC ต่อดอลลาร์ มาอยู่ที่ 24 LTC ต่อดอลลาร์ในช่วงหลัง)
คำถามหนึ่งที่บางคนอาจจะสงสัยคือแล้วคนอื่นๆ จะสร้างเงินของตัวเองได้บ้างหรือไม่ คำตอบคือตามโปรโตคอลที่ออกแบบไว้โดย Satoshi Nakamoto นั้น เงินสกุลใหม่สามารถสร้างได้ทันทีเพียงแต่สกุลเงินนั้ นต้องอ้างถึงบล็อคเริ่มต้น (genesis block) บล็อคเดียวกัน คนทั่วไปจึงอาจจะสร้างบล็อคเริ่มต้นนี้ขึ้นมาใหม่กัน เองได้เสมอ กระบวนการก็คือนำซอร์สโค้ดของ Bitcoin หรือ Litecoin ออกมาแก้เพื่อให้อ้างไปถึงบล็อคเริ่มต้นใหม่แล้วเริ่ มแจกจ่าย
แต่นอกจากการอ้างถึงบล็อคเริ่มต้นแล้ว เงินสกุลใหม่มักมีพารามิเตอร์ที่ต่างกันออกไป เช่น มีจำนวนเงินในระบบจำกัด ในกรณีของ Bitcoin คือ 21 ล้าน BTC, มีระยะเวลาระหว่างการประกาศบล็อคใหม่ต่างกัน เช่น Bitcoin ระบุไว้ให้ใช้เวลา 10 นาทีต่อบล็อคใหม่
บริการ Coingen และ CloudCrypter เปิดให้บริการสร้างเงินสกุลใหม่ ด้วยการเลือกพารามิเตอร์ด้วยตัวเอง ทั้งชื่อสกุลเงิน, ปริมาณเงินสูงสุดในสกุล, อัตราการปล่อยบล็อคใหม่, และกระบวนการยืนยันบล็อคใหม่ (proof-of-work) หลังจากนั้นบริการนี้จะให้ซอฟต์แวร์กระเป๋าเงินออกมา เพื่อให้เรานำไปแจกจ่ายหากมีคนเอาด้วยกับเรา
เงินส่วนมากที่สร้างมาด้วยบริการแบบนี้คงล้มหายตายจา กกันไปเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็เป็นเครื่องยืนยันว่าในระบบเปิดเราสามารถสร้างอ ะไรแปลกๆ ขึ้นมาได้เรื่อยๆ ครับ เช่น ตอนนี้มีคนสร้าง thaicoin จาก Coingen ขึ้นมาแล้ว
ทั้งสองบริการคิดค่าบริการเป็น Bitcoin หลายคนบอกว่าสั่งสกุลเงินของตัวเองไปแล้วไม่มีการตอบ สนองทั้งที่โอนเงินไปแล้ว (ทาง Coingen ชี้แจงว่าเซิร์ฟเวอร์ล่ม) การเลือกใช้งานควรใช้ความระวังและในความเป็นจริงนอกจ ากความอยากรู้อยากเห็นว่าโปรโตคอลเปิดจะทำให้เราสามา รถสร้างเงินสกุลใหม่ๆ กันได้จริงแล้ว การสร้างสกุลเงินเองก็ไม่น่าจะมีมูลค่าอะไรขึ้นมา
ที่มา - Digital Trends
Bitcoin, P2P, Open Source
อ่านต่อ...