หลังแนวทางปราศัยการปฏิรูป NSA ผลของคำปราศัยก็มีผลอย่างแรกทันทีด้วยการเปิดเผยคำสั ่งของศาลลับสำหรับการหาข่าวกรองจากต่างประเทศ (Foreign Intelligence Surveillance Court - FISC) ที่ปกติแล้วคำสั่งศาลจะถูกปิดบังจากภายนอก โดยเอกสารชุดแรกเป็นเอกสารตามกฎหมายหมวด 501 ของกฎหมายการหาข่าวกรองต่างประเทศ (Foreign Intelligence Surveillance Act - FISA)
คำพิพากษาชุดแรกนี้แบ่งเป็นคำสั่ง 44 คำสั่ง, คำแก้ต่างและเอกสารที่ส่งให้ศาล FISC อีก 11 รายการ, เอกสารยื่นต่อสภาคองเกรส 24 รายการ และรายงานอีก 20 ฉบับ รวมถึงเอกสารการฝึกเจ้าหน้าที่ให้ทำงานภายใต้กฎหมาย และเอกสารอนุญาตให้ดังฟังอีกกว่า 400 หน้าที่อนุญาตโดยอดีตประธานาธิปดีบุช
ตัวเอกสารยืนยันเอกสารหลายอย่างของ Edward Snowden เช่น คำสั่งให้บริษัทเอกชน (ถูกเซ็นเซอร์ชื่อออกในกระบวนการเปิดเผยเอกสาร) เปิดเผยข้อมูลให้แก่หน่วยงานรัฐและได้รับค่าใช้จ่ายช ดเชยไป แต่ก็ยังมีข้อมูลใหม่ๆ เช่น NSA จะได้รับสิทธิให้ใช้งานข้อมูลเหล่านั้นเป็นระยะเวลาจ ำกัด 5 ปีจึงต้องทำลายข้อมูลเหล่านั้นเสีย และระหว่างนั้นจะต้องจัดเก็บอยูภายในเครือข่ายของ NSA เท่านั้น
ในเอกสารฉบับหนึ่ง FISC คาดว่า NSA จะช่วย FBI ให้ระบุตัวตนของโทรศัพท์ประมาณวันละ 3 ครั้งโดยเฉลี่ย ขณะที่คำพิพากษาฉบับหนึ่งระบุว่าแม้จะสามารถเก็บ metadata ไว้ได้โดยไม่มีเหตุสงสัย แต่การเข้าค้นฐานข้อมูลที่เก็บไว้จะต้องมีเหตุสงสัยเ สียก่อน แต่ปรากฎว่าบางครั้ง NSA ก็เข้าใช้ฐานข้อมูลด้วยเหตุผลอื่นๆ โดยไม่มีเหตุสงสัยตามคำสั่ง
เอกสารรวมที่เปิดเผยออกมาในรอบนี้มีความยาวถึง 2,300 หน้า คงต้องระยะเวลาหนึ่งที่ผู้เชี่ยวชาญจะเริ่มเข้าไปอ่า นและวิเคราะห์ว่าหลายปีที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นกับความ เป็นส่วนตัวผ่านอำนาจ FISC กันบ้าง
ที่มา - ArsTechnica, IC on the Record
NSA, Obama, Privacy
อ่านต่อ...