เมื่อวานนี้ (20 ม.ค.) เครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย (คปท.) ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ชุมนุมทางการเมืองในช่วงนี้ เดินทางไปตรวจสอบการเปิดทำการของหน่วยงานราชการที่เค ยบุกไปปิดล้อมก่อนหน้านี้
ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (คำอธิบายสำหรับคนไม่รู้จักว่าคืออะไร) ผู้ชุมนุมพบว่ายังมีเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานด้านคอมพ ิวเตอร์อยู่ ผู้ชุมนุมจึงสั่งให้เจ้าหน้าที่ปิดระบบคอมพิวเตอร์ทั ้งหมด และเก็บของออกจากสถานที่ทำการทันที โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่และไม่มีเหตุรุนแ รงใดๆ
ช่วงเวลาที่เขียนข่าวนี้ (ประมาณ 13.38 น. ของวันที่ 21 ม.ค.) ผมลองเข้าเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พบว่าไม่สามารถใช้งานได้ครับ
ที่มา - กรุงเทพธุรกิจ
Government, Thailand
อ่านต่อ...