ไปซื้อแม็กมาชุดหนึงเป็นแม็ก114:100 แต่สั่ยไม่ได้ครับ
มีคนบอกว่าไห้ซื้ออแดปเตอร์มาสั่ยแต่ไม่รู้ว่าต้องซื ้อขนาดเท่าไรครับ
ฝากรบกวนด้วยครับกลัวซื้อผิดครับ ขอบคุณครับ