พนักงานของบริษัทเครดิตบูโรเกาหลีใต้ (Korea Credit Bureau) ที่จัดการข้อมูลเครดิตของสถาบันทางการเงินให้กับหน่ว ยงานจำนวนมากถูกพนักงานสำเนาข้อมูลออกไปด้วยไดร์ฟ USB นับเป็นการรั่วไหลข้อมูลครั้งใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้
ข้อมูลบัตรและเจ้าของบัตรทั้ง 105.8 ล้านใบเป็นของลูกค้า 15 ล้านราย จากสามบริษัทได้แก่ KB Kookmin Card, Lotte Card, และ NH Nonghyup Card โดยทำมาแล้วเป็นเวลาถึงปีครึ่ง
ข้อมูลทั้งหมดถูกขายไปแล้วอย่างน้อยสองครั้ง โดยพนักงานที่สำเนาข้อมูลออกไปและผู้ซื้อหนึ่งคนถูกจ ับแล้ว
จนตอนนี้มีลูกค้าประมาณห้าแสนรายยื่นขอบัตรใหม่แล้วห ลังจากข่าวนี้ออกมา กลุ่มลูกค้า 130 คนกลุ่มหนึ่งยื่นเรื่องขอป้องแบบกลุ่มต่อบริษัทบัตรเ ครดิต และซีอีโอของ NH Nonghyup Card ยื่นใบลาออกแล้ว
ข้อมูลรั่วไหลจากภายในเป็นภัยอันดับ 7 ของอันตรายในระบบไอทีที่จัดอันดับไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมา
ที่มา - CNN, BBC, Reuters
Privacy, Security, South Korea
อ่านต่อ...