พนักงานของบริษัทเครดิตบูโรเกาหลีใต้ (Korea Credit Bureau) ที่จัดการข้อมูลเครดิตของสถาบันทางการเงินให้กับหน่ว ยงานจำนวนมากถูกพนักงานสำเนาข้อมูลออกไปด้วยไดร์ฟ USB นับเป็นการรั่วไหลข้อมูลครั้งใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้
ข้อมูลบัตรและเจ้าของบัตรทั้ง 105.8 ล้านใบเป็นของลูกค้า 15-20 ล้านราย (ที่มาข่าวระบุจำนวนลูกค้าที่ได้รับผลกระทบไม่ตรงกัน ) จากสามบริษัทได้แก่ KB Kookmin Card, Lotte Card, และ NH Nonghyup Card โดยทำมาแล้วเป็นเวลาถึงปีครึ่ง
ข้อมูลทั้งหมดถูกขายไปแล้วอย่างน้อยสองครั้ง โดยพนักงานที่สำเนาข้อมูลออกไปและผู้ซื้อหนึ่งคนถูกจ ับแล้ว
จนตอนนี้มีลูกค้าประมาณห้าแสนรายยื่นขอบัตรใหม่แล้วห ลังจากข่าวนี้ออกมา กลุ่มลูกค้า 130 คนกลุ่มหนึ่งยื่นเรื่องขอฟ้องแบบกลุ่มต่อบริษัทบัตรเ ครดิต และซีอีโอของ NH Nonghyup Card ยื่นใบลาออกแล้ว
ข้อมูลรั่วไหลจากภายในเป็นภัยอันดับ 7 ของอันตรายในระบบไอทีที่จัดอันดับไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมา
ที่มา - CNN, BBC, Reuters
Privacy, Security, South Korea
อ่านต่อ...