ไอบีเอ็มรายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 4 ของปี 2013 มีกำไรสุทธิ 6.2 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 6% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปีก่อนหน้า และมีรายได้รวม 27.7 พันล้านดอลลาร์ ลดลง 5% โดยกลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์และการให้บริการมีรายได้เพิ่ มขึ้นเล็กน้อย แต่กลุ่มงานระบบและเทคโนโลยีมีรายได้ลดลง
ซีอีโอ Ginni Rometty กล่าวว่าปีที่ผ่านบริษัทดำเนินงานได้อย่างแข็งแกร่ง สร้างผลกำไรได้มากขึ้น รวมถึงมีความคืบหน้าที่ดีในกลุ่มธุรกิจใหม่ในอนาคต และเพื่อรับผลงานในส่วนยอดขายที่ลดลง ตัวซีอีโอและกลุ่มผู้บริหารระดับสูงทั้งหมดจะงดรับเง ินค่าตอบแทนพิเศษของปี 2013
ที่มา: ไอบีเอ็ม
IBM, Financial Report
อ่านต่อ...