LogMeIn บริการล็อกอินเข้าใช้งานเดสก์ท็อปคอมพิวเตอร์ชื่อดัง ประกาศยกเลิกรุ่นใช้งานฟรี (LogMeIn Free) ในทุกระดับ และยุบผลิตภัณฑ์ในแบรนด์ LogMeIn Free, LogMeIn Ignition เข้ามาเป็นรุ่นเสียเงินคือ LogMeIn Pro เพียงรุ่นเดียว (ใช้ได้บนทุกระบบปฏิบัติการ) โดยรุ่น Pro จะได้ความสามารถด้าน cloud storage เพิ่มเข้ามาจากเดิมด้วย
ราคาใหม่ของ LogMeIn Pro คือ 99 ดอลลาร์ต่อปี (พีซี 2 เครื่อง), 249 ต่อปี (5 เครื่อง) และ 449 ดอลลาร์ต่อปี (10 เครื่อง)
ผู้ใช้ LogMeIn Free เดิมจะสามารถใช้งานต่อได้อีก 7 วัน (นับจากการล็อกอินครั้งหน้า) จากนั้นจะต้องเสียเงินถ้าอยากใช้งานต่อไป
ทางออกสำหรับผู้ใช้ LogMeIn ที่ยังอยากใช้บริการฟรีอยู่ คงเป็นการย้ายไปใช้บริการลักษณะเดียวกันอย่าง Team Viewer (ที่ยังฟรีอยู่) หรือซอฟต์แวร์พวก Windows Remote Assistance/VNC ค่ายต่างๆ
ที่มา - LogMeIn Blog, GigaOm
LogMeIn, Remote Desktop
อ่านต่อ...