ทีม Microsoft Research โชว์ผลงานการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์สำหรับการประยุกต์ใช้ งานในชีวิตประจำวัน ในรูปแบบของลิฟต์อัจฉริยะที่สามารถพาผู้คนไปยังชั้นท ี่ต้องการได้ โดยไม่ต้องรอให้ผู้โดยสารกดปุ่มบอกชั้นจุดหมายปลายทา ง
Peter Lee หัวหน้าทีม Microsoft Research ให้สัมภาษณ์แก่ Bloomberg และอธิบายถึงการทำงานของลิฟต์อัจฉริยะนี้ว่ามันสามาร ถรู้ได้ว่าผู้โดยสารแต่ละคนต้องการอาศัยลิฟต์ไปยังชั ้นใดของอาคารโดยการประเมินประวัติการใช้งานของแต่ละบ ุคคลเป็นหลัก บริเวณลิฟต์จะมีกล้องและเซ็นเซอร์สำหรับบันทึกข้อมูล พฤติกรรมการใช้ลิฟต์ของผู้คนเป็นเวลา 3 เดือน ทั้งนี้การบันทึกข้อมูลต่างๆ จะไม่มีฟังก์ชันตรวจจับใบหน้าเข้ามาเกี่ยวข้องแต่อย่ างใด หลังจากสิ้นสุดระยะเวลา 3 เดือนแห่งการเรียนรู้แล้ว ลิฟต์อัจฉริยะจะสามารถพาผู้คนไปยังชั้นต่างๆ ของตึกได้เองอัตโนมัติโดยไม่ต้องรอการกดปุ่มเพื่อสั่ งงาน
Lee กล่าวว่าขณะนี้ทีมของเขาได้มุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาปั ญญาประดิษฐ์เป็นเรื่องหลัก ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญสำหรับการสร้าง "ผู้ช่วยส่วนตัวเสมือนจริง" อันเป็นโครงการสำคัญของทีม Microsoft Research ในตอนนี้
ที่มา - The Next Web
AI, Microsoft, Research
อ่านต่อ...