พอดีได้เล่มทะเบียนเฟียตมา (จะใช้คลุมรถ1100ของน้อง)แต่ในเล่มระบุว่าจดเดือนสิง หาปี2511เลขเครื่องเดิมเป็น1170cc เลขรถเป็นตัวเลขไม่มีอักษรนำอยากทราบว่าเฟียต1100เล่ มระบุกี่ccครับ ขอความชีเเนะด้วยครับ